Nedílnou součástí celého procesu parní lázně je i odpočívárna. Může se jednat buď o jednoduché lehátko, nebo o velkoryse pojatou místnost, nebo její součást s keramickými tvarovanými lehátky s elektricky vyhřívaným povrchem.

Důležitost odpočinku po cyklu pára – ochlazení je z důvodu tepelného šoku organismu a mírnému zvýšení srdeční činnosti, což vše ve výsledku má zásadní vliv na pozitivní zdravotní stav našeho organismu.